GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Giải pháp thông minh trong quản lý dự án nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian bằng việc sử dụng máy bay không người lái để giám sát các công trình xây dựng.

Đẩy nhanh quy hoạch và thiết kế dự án xây dựng

Việc sử dụng máy bay không người lái trong xây dựng thu kết quả là mô hình 3D giúp việc quy hoạch và thiết kế được dễ dàng hơn nhằm tiết kiệm thời gian hoàn thành dự án.

Theo dõi và quản lý tiến độ xây dựng tốt hơn

Nhận thông tin cập nhật trực quan từ trên không thường xuyên về tình hình triển khai theo đúng bản vẽ giúp công việc giám sát dễ dàng hơn.

Trực quan hóa, đo lường, theo dõi các thay đổi tại chỗ và xuất dữ liệu thu được ở tất cả các giai đoạn của dự án để thực hiện dự án hiệu quả hơn. Xác định lỗi sớm, kiểm soát đúng tiến độ và ngăn chặn sai sót dẫn đến tốn kém.

Việc các bên cùng được chia sẻ về dữ liệu sẽ dễ dàng hơn trong việc kết nối phục vụ cho dự án được xây dựng trên nền tảng BIM.

Việc ứng dụng máy bay không người lái trong giám sát xây dựng, quét hiện trạng, dựng mô hình 3D được xem rất ưu việt trong giám sát xây dựng.