KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Giảm thời gian thực địa và thời gian khảo sát tổng thể

Thực hiện các cuộc khảo sát nhanh hơn và với chi phí thấp hơn, đồng thời thu được hàng triệu chi tiết phục vụ:

  • Khảo sát địa hình
  • Hồ sơ trực quan khảo sát
  • Đo lường khối lượng
  • Mặt bằng tổng thể
  • Ước tính chi phí vận chuyển chính xác

Tích hợp khảo sát phép đo quang vào quy trình làm việc hiện tại của bạn

  • Dễ dàng thiết lập đường bay trên thiết bị di động cho máy bay không người lái và thu thập dữ liệu.
  • Tuỳ chỉnh theo hiện trạng địa hình.
  • Xuất mô hình 3D trực quan và có thể xuất vào các phần mềm phục vụ cho thiết kế.
  • Dữ liêu Point Cloud dễ dàng chia sẻ cho người dùng.
File Bình đồ sau khi xử lý

Bằng việc sử dụng máy bay không người lái để khảo sát giúp cho công việc khảo sát dễ dàng hơn. Không thiết phải leo trèo trên các địa hình gồ gề vẫn giúp dễ dàng khảo sát

Khảo sát hiện trạng – Xuất file bình đồ