PHÁT TRIỂN NÔNG NHIỆP.

Việc đưa công nghệ máy bay không người lái vào phát triển nông nghiệp, phát triển rừng hay tính toán đến năng suất canh tác được áp dụng khá phổ biến ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ này trong phát triển nông nghiệp còn khá mới.

Trực quan hoá bằng công nghệ được dùng để đánh giá và phân tích các chỉ số về đất canh tác, về diễn biến phát triển của thực vật. Từ đó có giải pháp để khắc phục nhằm tăng năng suất cho cây trồng

Phân tích đánh giá bằng công cụ số để phát hiện các mối nguy

Máy bay không người lái là một công cụ thu thập dữ liệu quan trọng trong sản xuất cây trồng, giúp giải quyết các vấn đề sâu bệnh và dịch bệnh. Chúng có thể làm nổi bật sự hiện diện của các vấn đề ; xác định vị trí của các vấn đề đó; lập bản đồ mức độ của vấn đề; xác định vấn đề là gì và có đưa ra giải pháp . Tất cả điều này có thể được thực hiện trong vài giây hoặc vài phút trên một ha nhằm đối phó với các vấn đề và khắc phuc hiệu quả để tăng năng suất cây trồng

Việc xác lập, phát hiện và phân tích cụ thể giúp cung cấp dữ liệu chính xác nhằm quản lý được canh tác trên quy mô lớn. Bên cạnh đó thách thức trong chuỗi cung ứng nông nghiệp cũng sẽ được tính đến giúp tạo ra sự phát triển bền vững khi ứng dụng công nghệ máy bay không người lái trong nông nghiệp.