QUÉT 3D KHOÁNG SẢN

Lập bản đồ máy bay không người lái và mô hình 3D để khai thác.

Với việc Quét 3D trong Khai Thác Khoáng sản giúp giảm thiểu rủi ro cho khu mỏ và tăng lợi nhuận với các giải pháp dựa trên hình ảnh.

Drone & lập bản đồ 3D cải thiện hiệu quả và hiệu quả của việc thu thập dữ liệu quan trọng

✔️ Giảm rủi ro hoạt động

Dự báo các nguy cơ địa kỹ thuật như núi đá, dòng nước và độ ổn định của mái dốc.

✔️ Quản lý chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng với tính toán khối lượng dự trữ tự động và chính xác hơn. 

✔️Quản lý vòng đời tài sản

Xem bằng mắt thường của máy bay không người lái về tất cả tài sản của bạn ở mọi giai đoạn trong vòng đời của chúng. 

VẬY DRONE CÓ NHIỆM VỤ GÌ TRONG NGÀNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN?

Tối ưu hóa phát triển cơ sở hạ tầng của dự án

Tối ưu hóa việc bố trí các cơ sở và cơ sở hạ tầng của mỏ bằng cách sử dụng các bản đồ cơ sở được cập nhật thường xuyên.

Đưa ra quyết định và đảm bảo sự phát triển được hoàn thành như dự đoán.

Xác định và giảm thiểu các vấn đề khi chúng xuất hiện.

Các quyết định sáng suốt hơn

Hiểu các tình huống phức tạp nhanh hơn với thu thập dữ liệu nhanh chóng và lập bản đồ 3D.

Nhờ quét 3D mà thúc đẩy thị giác máy tính, phân tích hình ảnh và học máy để tạo ra các kết quả có thể lặp lại sẵn sàng cho việc phân tích và ra quyết định.

Quá trình cấp phép và nộp đơn thuận lợi hơn

Với việc tạo bản đồ có độ phân giải cao và các mô hình 3D tương tác, chính xác của khu mỏ sẽ bổ sung hồ sơ một cách đầy đủ chi tiết hơn, cung cấp với các bên liên quan và các cơ quan chức năng để được cấp phép thuận lợi.

Dự báo thường xuyên và báo cáo cập nhật

Sản xuất mô hình kho dự trữ 3D chính xác hơn với các phép đo thể tích chính xác cao.

Cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về tiến độ và dự báo sản xuất, quy mô và thành phần kho dự trữ.

Sử dụng lập bản đồ 3D và mô hình hóa trong ngành khai thác mỏ

✔️ Khảo sát địa điểm

✔️ Tăng kỹ thuật nổ

✔️ Kiểm kê kho dự trữ và tính toán khối lượng

✔️ Giám sát và tái tạo môi trường

✔️ Khảo sát địa điểm

✔️ Quản lý tài sản

✔️ Tích hợp liền mạch