Lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin với ANABIM

Drone Giúp việc kiểm tra dự án xây dựng của bạn trở nên dễ dàng hơn

Lập kế hoạch và Thiết kế

Như với bất kỳ dự án nào, trước tiên cần phải khảo sát để xác định phạm vi công việc. Bay máy bay không người lái để thực hiện điều này đem đến các ước tính nhanh hơn, chính xác hơn, sau đó có thể được chuyển thành giá thầu, lập kế hoạch và hình ảnh thiết kế tốt hơn. Thay vì chúng ta mất thời gian đo đạc trên mặt đất, chúng ta có thể tính toán trước được khối lượng công việc. 

Do đầu tư cơ sở hạ tầng được thực hiện, việc đảm bảo thiết kế bền vững sẽ là ưu tiên hàng đầu. Ở ANABIM, khách hàng được cung cấp bản đồ 3D, mô hình độ cao phù hợp với kế hoạch thiết kế sẽ giúp ích cho việc lập kế hoạch địa điểm và các quyết định tương lai.

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Các phép đo khối lượng , đào đắp và dự trữ cũng có thể được thực hiện bởi các kỹ thuật viên Anabim . Các lợi ích bổ sung đáng chú ý khác bao gồm cắt/ điền cao độ để tìm ra phân loại phù hợp và so sánh song song để kiểm tra tiến độ và sự hoàn thành của dự án phân loại. Trong các dự án xây dựng dân dụng, đặc biệt là giao thông, những hiểu biết này vượt quá tầm quan trọng.

Anabim có các công cụ chuyên biệt cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Duy trì các dự án

Do bản đồ nhất quán, chính xác mà công nhân có được trong suốt vòng đời của dự án, việc vận hành và bàn giao được đơn giản hóa. Người dùng có thể chọn từ nhiều báo cáo khác nhau để chia sẻ với các bên liên quan, bao gồm cả Báo cáo tiến độ nâng cao và báo cáo chú thích . Các báo cáo này ghi lại trực quan trạng thái tiến độ của dự án và cung cấp tập dữ liệu có thể tham khảo cho chủ dự án để tiếp tục bảo trì. Có trong tay loại công nghệ này đáng tin cậy hơn nhiều so với hình ảnh vệ tinh và sẽ làm cho dự án cơ sở hạ tầng tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ trong vài năm tới, máy bay không người lái và các robot khác có thể xây dựng các thành phố của chúng ta. Để làm cho những khoản đầu tư đáng kể này trở nên đáng giá, các tổ chức tư nhân nên đầu tư vào dữ liệu máy bay không người lái như một công cụ khảo sát và kiểm tra đáng tin cậy. Bất kể giai đoạn phát triển nào, những chi tiết nhỏ nhất mà máy bay không người lái đưa ra sẽ loại bỏ hàng ngàn chi phí lao động. Với rất nhiều nguy cơ bị đe dọa, người ta không còn có thể chỉ dựa vào các phương pháp xây dựng truyền thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *