NGÀNH GIAO THÔNG VÀ QUÉT 3D CÓ MỐI LIÊN HỆ NHƯ THẾ NÀO?

NGÀNH GIAO THÔNG VÀ QUÉT 3D CÓ MỐI LIÊN HỆ NHƯ THẾ NÀO?

I. Thực trạng Ngành Giao Thông ở Việt Nam

Giao thông vận tải đường bộ là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng quốc gia và có tính xã hội hóa cao.

Với quy mô dân số như hiện nay cộng với tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tức mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu dân, thì áp lực đảm bảo giao thông hiệu quả và thông suốt là bài toán vô cùng khó khăn cho ngành đường bộ.

Mật độ hệ thống đường bộ của ta còn thấp, sự đồng bộ giữa các vùng miền chưa cao, tập trung chủ yếu gần biển và các thành phố lớn.Song song với đó, hệ thống giao thông đường bộ liên tục xuống cấp, thậm chí nghiêm trọng, phương tiện tham gia giao thông không ngừng tăng lên.

Một trực trạng nữa thật sự là một yếu kém trong công tác quản lí giám sát xây dựng các công trình giao thông. Sự thiếu minh bạch trong quá trình đầu tư, thi công, giám sát hoàn thiện đưa vào sự dụng dẫn đến hàng loạt các công trình đã lộ chất lượng yếu kém, nhanh chóng xuống cấp chỉ trong một thời gian ngắn sau một thời gian đưa vào khai thác.

Liên hệ QUÉT 3D GIAO THÔNG qua sđt 0975.622.789

II. Ứng dụng của Quét 3D vào Ngành Giao Thông như thế nào ?

 1. Khảo sát hiện trạng công trình giao thông bằng công nghệ 3D Laser Scanning.
 • Ứng Dụng

– Đo đạc địa hình.

– Đo kích thước và định tuyến.

– Hư hại và Biến dạng mặt đường.

 • Lợi Ích

– Nhanh chóng, chính xác cho phép người dùng có thể quan sát, khảo sát một cách trực quan.

– Lên phương án xây dựng và duy tu các công trình giao thông như đường xá, cầu cống, các công trình phụ trợ.

– Dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra và trùng tu sữa, sữa chữa.

– Thu thập được các thông số chi tiết và đầy đủ về hiện trạng công trình nhanh hơn các biện pháp thông thường nhiều lần.

– Bảo đảm được sự an toàn lao động khi tiến hành đo đạc hiện trạng công trình.Có được dữ liệu chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn các cách làm thông thường gấp nhiều lần và tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh.

– Tính toán diện tích lớp nhựa bề mặt nhanh gấp nhiều lần phương pháp thông thường và đạt độ chính xác rất cao.

Liên hệ QUÉT 3D GIAO THÔNG qua sđt 0975.622.789

2. Quản lý thi công trình giao thông bằng công nghệ quét 3D.

 • Ứng Dụng

– Kiểm định chất lượng công trình qua từng giai đoạn, trả về các báo cáo để các đơn vị kịp thời khắc phục những sai lệch của công trình.

 • Lợi ích

– Nhanh chóng, chi tiết, chính xác cho phép người dùng có thể quan sát, khảo sát một cách trực quan.

– Có được dữ liệu chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn các cách làm thông thường gấp nhiều lần và tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh.

– Việc thu thập dữ liệu diễn ra nhanh chóng không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

– Bảo đảm được sự an toàn lao động khi tiến hành đo đạc hiện trạng công trình

– Dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra và sửa chữa

– Lên phương án xây dựng và duy tu các công trình giao thông như đường xá, cầu cống, các công trình phụ trợ.

3. Lập bản đồ 3D các tuyến giao thông hay các mạng lưới giao thông

 • Ứng dụng

– Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu

– Phân chia tuyến đường di chuyển

 • Lợi ích

– Bản đồ 3D giao thông luôn bao gồm toàn bộ các đối tượng hai bên hành lang đường: các công trình, nhà cửa, cây cối, vật cản, cống rãnh, ao hồ,…., giúp cho công tác quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý an toàn giao thông có hiệu quả hơn

– Nhanh chóng, chính xác cho phép người dùng có thể quan sát, khảo sát một cách trực quan.

– Việc thu thập dữ liệu diễn ra nhanh chóng không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

– Có được dữ liệu chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn các cách làm thông thường gấp nhiều lần và tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh.

Liên hệ QUÉT 3D GIAO THÔNG qua sđt 0975.622.789

4. Thiết kế lập hồ sơ hoàn công bằng phương pháp số hóa 3D

 • Ứng Dụng

– Đánh giá độ sai lệch so với thiết kế ban đầu.

 • Lợi ích

– Thu thập được các thông số chi tiết và đầy đủ về hiện trạng công trình nhanh hơn các biện pháp thông thường nhiều lần.

– Nhanh chóng cho ra mô hình chi tiết của toàn bộ công trình với độ chính xác rất cao, đầy đủ và chi tiết giúp thấy được kết cấu công trình chân thật nhất.

– Dữ liệu hoàn công được lập nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và chi tiết.

– Dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra và duy tu, sửa chữa.

4. Khảo sát hiện trạng 3D công trình giao thông.

 • Ứng Dụng

– Xây dựng được mô hình 3D hiện tại của công trình như hầm, đường bộ, đường sắt, đường hầm…dùng làm tài liệu cho việc theo dõi, kiểm tra và duy tu, sửa chữa.

 • Lợi ích

– Nhanh chóng, chính xác cho phép người dùng có thể quan sát, khảo sát một cách trực quan.

– Thu thập được các thông số chi tiết và đầy đủ về hiện trạng công trình nhanh hơn và chính xác hơn các biện pháp thông thường nhiều lần.

– Bảo đảm được sự an toàn lao động khi tiến hành đo đạc hiện trạng công trình.6. Sao chép và cải tiến các công trình phức tạp, Sân bay, nha Ga, đường Tàu hỏa, Cảng và công trình Cảng liên quan.

5. Dựng mô hình 3D và cải tiến công trình phức tạp trong giao thông

 • Ứng Dụng

–   Sao chép và cải tiến các công trình phức tạp hoặc không còn bản vẽ chi tiết.

 • Lợi Ích

– Nhanh chóng cho ra mô hình chi tiết của toàn bộ công trình với độ chính xác rất cao, đầy đủ và chi tiết giúp thấy được kết cấu công trình chân thật nhất và lên kế hoạch thi công hợp lý.

– Có được dữ liệu chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn các cách làm thông thường gấp nhiều lần và tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh.

– Việc thu thập dữ liệu không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

Liên hệ QUÉT 3D GIAO THÔNG qua sđt 0975.622.789


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *