LẬP BẢN ĐỒ BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Description

LẬP BẢN ĐỒ BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng lập bản đồ, đối với máy bay không người lái, là một chủ đề đa dạng. Một số người có thể đang tìm cách lập bản đồ một khu vực trên mặt đất, giống như bản đồ truyền thống, trong khi những người khác có thể lập bản đồ dọc với bản đồ 3D của một tòa nhà hoặc cấu trúc. 

Tất cả các máy bay không người lái này có thể chụp ảnh mặt đất và có thể tự ghép chúng lại với nhau hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xử lý việc lập bản đồ, điều tương tự cũng xảy ra đối với lập bản đồ 3D một tòa nhà, nhưng nhiều khả năng bạn sẽ không cần phần mềm của bên thứ ba , chẳng hạn như Pix4D .

Đối với lập bản đồ trên không, máy bay không người lái là hoàn hảo. Chuyến bay lặp lại, chính xác làm cho máy bay không người lái trở thành nền tảng bay lý tưởng để lập bản đồ gần mặt đất. Sự kết hợp của máy ảnh độ phân giải cao ngày nay và các thiết bị bay rẻ tiền cho phép lập bản đồ ở mức độ chi tiết chưa từng có trước đây.

Mỗi ô màu xanh lục được vẽ đại diện cho một hình ảnh được chụp bởi máy ảnh. Màu xanh lá cây càng đậm, số lần khu vực đó đã được bao phủ. Lý tưởng nhất là máy ảnh có thể nhìn thấy mọi điểm bạn muốn đưa vào bản đồ ít nhất 12-15 lần.

Bằng cách kiểm soát chính xác kiểu bay, tốc độ bay và tốc độ khung hình của máy ảnh, có thể đạt được độ bao phủ và chồng chéo hoàn hảo. Nhiều hình ảnh chồng chéo và hình ảnh nadir (thẳng xuống) là những thành phần quan trọng để thu thập dữ liệu lớn và tạo bản đồ tuyệt vời.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LẬP BẢN ĐỒ BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *