QUÉT 3D TRONG NÔNG NGHIỆP ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT NGHIỆM THU

Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức to lớn đối với các quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Với nền nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên như hiện nay, Việt Nam cần chủ động, thường xuyên đánh giá và dự báo tác động của biến đổi khí hậu, để kịp thời có những giải pháp hỗ trợ kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.

Những năm gần đây thiên tai và dân số càng ngày càng tăng nhanh. Lao động trong nông nghiệp cũng ít đi vì họ chọn công việc nhẹ nhàng trong nhà máy. Mặc dù Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp nhưng phần lớn nguồn nhân lực làm việc trong khu vực này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. 

Việc sản xuất đang là thủ công và gặp nhiều khó khăn, điều này ngăn cản người trồng đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên thông tin đáng tin cậy.
Chính vì vậy việc đưa công nghệ hiện đại để giảm thiểu sức người, kịp thời phản ứng với biến đổi về thời tiết, thời vụ…nhằm nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp là vấn đề cấp thiết và đáng được chú trọng trong bối cảnh hiện nay.

Bay DJI Matrice 200 để thu thập hình ảnh đa phương diện

Với việc Quét 3D lập bản đồ bằng máy bay không người lái, các vùng đất nông nghiệp có thể được chuyển thành bản đồ kỹ thuật số thực tế, có thể giúp theo dõi tốt hơn sự phát triển của cây trồng và dự đoán năng suất cây trồng.

Chúng ta lấy ví dụ thiết thực nhất về cây lúa để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về công nghệ Quét 3D, do lúa là một cây trồng đóng vai trò chiến lược trong an ninh lương thực của Việt Nam.

Cây lúa trải qua ba giai đoạn sinh trưởng: giai đoạn sinh dưỡng, giai đoạn sinh sản và ra hạt, giai đoạn chín. Mỗi giai đoạn giúp xác định các giai đoạn quan trọng trong vòng đời cây trồng.

Trong những giai đoạn này chúng tôi đều Quét 3D lập bản đồ kỹ thuật số, từ đó phân tích cây trồng, tính toán năng suất đạt được và kịp thời phản ứng với các vấn đề như nhiệt độ,  phân bón, nguồn nước tác động lên cây lúa, sự sâu bệnh xảy ra như thế nào trên cây lúa.

Công nghệ 3D Laser Scanning là một trong những công cụ tiên tiến nhất được áp dụng trong việc lên các bản đồ 3D trong Lâm nghiệp và Nông nghiệp nhờ vào khả năng thu thập dữ liệu tối ưu về thời gian, tính chính xác và thông tin thu thập đầy đủ cho phép người dùng đo lường kích thước chính xác dựa trên kỹ thuật đo đạc 3D và biết được sự thay đổi hiện trạng theo thời gian thực, từ đó đưa ra các giả thuyết và kế hoạch xử lý kịp thời.

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng -  Vietnam.vn

Dữ liệu Quét 3D sẽ rất cần cho các bên liên quan như người trồng trọt, các bên cung cấp, kỹ sư, bên cung cấp vốn…

Dựa trên phân tích này, các bên liên quan có thể thực hiện chiến lược bón phân, phun thuốc …. và cuối cùng đạt được năng suất tăng lên.

Rất nhiều hộ dân đã tin tưởng và liên hệ để sử dụng dịch vụ quét 3D nhà ANABIM , Chúng tôi đã luôn cố gắng xem xét và để giá thành “rất Việt Nam”, cùng với tinh thần làm việc hăng say,luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu, Tạo dựng uy tín để làm nên thương hiệu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *